tirsdag 13. mai 2008

Ledig engasjement i Fotobevaringsprosjekt i Vestfold

Ett års engasjement med mulighetfor forlengelse

Prosjektmedarbeider søkes tilspennende og fremtidsrettet arbeidsmiljø ved Museumssenteret iVestfold. MuVe har konpetanse innenfor konservering, dokumentasjon,teknologi og forvaltning av kulturhistoriske gjenstander. MuVe holdertil i Sandefjord, og samarbeider tett og forpliktende med de firekulturhistoriske museene i fylket; Larvik museum, Hvalfangstmuseet,Vestfold fylkesmuseum og Nord-Jarlsbergmuseene.

Det treårige prosjektet «FODAK» (Forvaltning og DOkumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi i Vestfold) skal startes opp i løpet av sensommeren/høsten 2008, etter en forprosjektperiode (FORA-prosjektet, se link nedenfor) som nå går mot sin slutt. FODAK-prosjektet har fått 500.000 i prosjektmidler fra ABM-utvikling for første prosjektår, og 1.500.000 fordelt over tre år fra Vestfold fylkeskommune. Utfordringene på fotobevaringsområdet i Vestfold er store, men det er etablert gode samarbeidsrutiner med museenes fotografer og andre samlings-/foto-ansvarlige og klimaregulerte magasiner for fotografisk materiale (oppunder 1000 hm) er nylig ferdig innredet på MuVe.

Vi ønsker oss en medarbeider med mange av følgnede egenskaper: allsidig bakgrunn og evnetil museumsfaglig nytenkning, gode samarbeidsevner og erfaringfra lignende prosjekter. Liker å jobbe i team og trives medbåde praktisk arbeid og overordnet tenkning omkring strategi,planlegging og logistikk. Du har ABM-relevant og/ellerkulturhistorisk utdannelse (kunsthistorie, historie, etnologi e.l.) eller bakgrunn som fotograf/fotoarkivar. Du bør ha interessefor fotohistorie, og erfaring med håndtering og dokumentasjon av eldre kulturhistorisk fotografisk materiale, inkludert dokumentasjon og registrering (Primus). Annen relevant erfaring kan være følgende: planlegging av flytteprosesser,magasinforvaltning, digitaliserings-prosjekt m.m.

Ta gjerne kontakt for en prat!

Søknadsfrist: 31. mai


Vennlig hilsen


Kristin Halaas

prosjektleder FORA/FODAK

mob. 97 07 18 47


Mer info her:

Om Museumssenteret i Vestfold:www.muve.no

Om forprosjektet, FORA:http://www.muve.no/muve.nsf/webcontent/prosjekter?OpenDocument&ExpandSection=2#_Section2

Presentasjon av FORA:http://www.muve.no/presentasjoner/fora/fora.pdf

Bilder av nye magasiner:http://www.flickr.com/photos/25045723@N03/sets/72157604564808240/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar