tirsdag 11. november 2008

Velkommen til Superlørdag på Preus museum 15.11. kl 12-­17.

Tema: Fotografi i norske arkiv og samlinger

Superlørdag betyr foredrag, omvisninger, aktiviteter og åpne dører på Preus museum. Besøk våre verksteder. Aktiviteter for barn. Åpen kafe.

Det enkle spørsmålet vi stiller denne dagen er «Hva har dere i samlingene?» ­ og det er Åse Lange fra Riksarkivet, Tone Rasch fra Norsk Teknisk Museum og Hanne Holm-Johnsen fra Preus museum som svarer.

I dette miniseminaret får vi et dypere innblikk i arkivene og samlingene til tre av de viktigste nasjonale fotobevaringsinstitusjonene.

Program
13.00 Åse Lange, Riksarkivet
13.30 Tone Rasch, Teknisk museum
14.00 Pause/omvisning
15.00 Hanne Holm-Johnsen, Preus museum
15.30 Spørsmål/debatt

Utstillingen 80 millioner bilder viser et lite utvalg fotografier fra landets mange arkiv og samlinger. Teknisk museum, Riksarkivet og Preus museum er blant de største bidragsyterne.
Teknisk museum har en samling på 300 000 fotografier som særlig dokumenterer norsk teknologisk og industriell virksomhet fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. Museet har nylig mottatt Knudsens fotosamling med fire millioner fotografier.
Riksarkivet har nærmere 800 000 fotografier fordelt på mer enn 500 ulike arkiver. I tid spenner fotografiene fra ca. 1860 og fram til våre dager.
Fra omkring 1900 ble det stadig vanligere at offentlige myndigheter tok i bruk foto i dokumentasjonssammenheng. Men også mange private personer og virksomheter har etterlatt seg viktig og omfattende fotomateriale.
Preus museum er det nasjonale fotomuseet og har en internasjonal samling med mer enn 100 000 fotografier.

--------------------------------------------------------------------------------
SUPERLØRDAG 6.12.08, kl. 12-17.
TEMA Bjørka 10 år – Troen på bildet
Gratis omvising i utstillingen Bjørka 10 år kl. 14.00
MED Lene ask, Lene Berg, og Katja Høst
Hva betyr fotografiet for kunstnerne i dag? Har de tro på det fotografiske bildet som kunstnerisk uttrykk? Eller er relasjonen mellom kunst og fotografi også preget av tvil?
Utstillingskatalog til Bjørka 10 år til salgs eller gjennomsyn hos Preus museum.


SUPERLØRDAG 31.1.09, kl. 12-17
TEMA Fortiden før og nå – om fotografi og historie
MED Knut Kjeldstadli (UiO), Sigurd Sandmo (Bymuseet i Bergen), Jonas Ekeberg (Preus museum), Harald Østgaard Lund (Nasjonalbiblioteket)
Hvordan nærmer vi oss fotografier som historiske dokumenter? Hva kan vi lese ut av fotografiene? Kan historiefagets vending mot det språklige åpne for nye perspektiver på fotografiene?

Atelier KK, Uten tittel, Bergen 1928,
Glassnegativ, Universitetsbiblioteket i Bergen,
Knud Knudsen Samlingen


PREUS MUSEUM
- DET NASJONALE MUSEET FOR FOTOGRAFI/
THE NATIONAL MUSEUM OF PHOTOGRAPHY
KULTURPARKEN KARLJOHANSVERN
P.O.BOX 254, NO-3192 HORTEN
TEL +47 33031630 TIR-SØN 12-17 ONS 12-19
WWW.PREUSMUSEUM.NO

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar