torsdag 12. november 2009

NORSK DOKUMENTARFOTOGRAFI

Hva er norsk dokumentarfotografi i dag? I stedet for å gi et entydig svar på dette spørsmålet, viser utstillingen Norsk dokumentarfotografi et spekter av samtidige fotografer og deres frittstående prosjekter. Sammen gir disse nye fortolkninger av etablerte dokumentariske sjangere, og viser hvordan dokumentarfotografiet i dag inngår i en utvidet visuell kultur.

Utstillingen inkluderer både etablerte og mindre etablerte norske fotografer, og fotografer som arbeider innenfor kunstfeltet så vel som reportasjefotografer.

Kombinasjonen av et sikkert og særegent bildespråk og en aktuell tematikk, har vært førende for utvalget til utstillingen. Utover dette har arbeidene til felles at de undersøker konstruksjon av identitet gjennom fokus på forholdet mellom mennesker og deres omgivelser. Hovedvekten ligger på skjæringspunktet mellom nasjonal kultur og internasjonale globaliseringsprosesser. Mange av arbeidene forholder seg spesifikt til nettopp den norske identiteten.

Mens dokumentarfotografi historisk sett har vært forbundet med et objektivt og nøkternt bildespråk i svart-hvitt, er alle arbeidene i denne utstillingen i farger. Flere av bildene bærer også tydelig bud om fotografens subjektive valg, og utfordrer konvensjonelle ideer om dokumetarfotografiet. For eksempel har Oddleiv Apneseth produsert en rekke iscenesatte gruppefotografier som viser både institusjonaliserte og usynlige sosiale samfunnsstrukturer fra Jølster. Lill-Ann Chepstow-Lusty har samlet, redigert og forstørret eldre amatørfamiliefotografier fra barndommen til voksne homofile kvinner og menn. Andre prosjekter ligger nærmere reportasjefotografiet. Monica Larsens fargesterke bilder viser fremveksten av en ny form for urban fritid i Kigali, Rwanda. Gjennom komposisjon, farger og motiv gir bildene innsikt i konsekvensene av pågående moderniseringsprosesser i Rwanda.

Disse tendensene gjør seg gjeldende også i prosjektene til de andre medvirkende fotografene på utstillingen: Marcus Bleasdale, Eirik Brekke, Ellen Lande Gossner, Rune Johansen, Anne Stine Johnsbråten, Siv Johanne Seglem og Knut Egil Wang.

Utstillingen er kuratert av Susanne Ø. Sæther i samarbeid med Caroline Ugelstad på Henie Onstad Kunstsenter og er et resultat av Fritt Ords store stipendsatsning på norsk dokumentarfotografi. En forutsetning for denne tildelingen var at prosjektene skulle bidra til sosial og politisk refleksjon. Med dette som utgangspunkt viser utstillingen ti av prosjektene som ble tildelt produksjonsstøtte.

Boken Norsk dokumentarfotografi i dag (Forlaget Press) presenterer samtlige 38 vinnerprosjekter fra Fritt Ords store utlysning av midler til samfunnsengasjerte fotografer i 2007. Boken lanseres samtidig med utstillingsåpningen 22. oktober 2009.

22. OKTOBER – 13. DESEMBER 2009

Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty: Gay Kids "Elisabeth"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar