mandag 16. mai 2011

Æresmedlem Arthur Sand

Styret i Institusjonsfotografenes forening har den 14.april 2011 utnevnt Arthur Sand til æresmedlem. Begrunnelsen for dette er at han i en årrekke har fremhevet institusjonsfotografene i mange miljøer på en særdeles positiv måte. Arthur Sand var en drivkraft på vegne av Institusjonsfotografenes forening for gjennomføring av Lennart Nilsson Conference i 2009. Han har i mange år drevet som fotografidiplomat noe som kulminerte i etableringen av Foto-Norge i 2010.
Han har gjennom sitt verv i fotograf nemnden vist genuin inntresse for faget og vært involvert i utvikling av fotograf svenneprøveordningen på nasjonalt nivå.

Styret 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar