tirsdag 14. april 2015

Fotografering i gamle dager!Fotografen Bård Kjersem in action!                    Foto: Vidar Ibenfeldt

Foto og montasje: Bård Kjersem


På midten av 18-tallet var der en oppblomstring av lepra i Bergen og dertil liggende områder.

Årsaken var en kombinasjon av uhygieniske boforhold og fuktig klima.

Det økende antall leprapasienter satte fart i forskingen på sykdommen. Armauer Hansen var en

sentral skikkelse i denne forskningen. Han var den første som observerte leprabasillen.

Høsten 1884 tallet fikk Bergen besøk av den franske hudlegen Henri Leloir. Han var her for å

dokumentere arbeidet innen Lepra i Norge. Foruten skriftlige rapporter brukte han i tillegg fotografi

som dokumentasjon. På denne tiden var fotografiet i sin spede barndom. Tilbake i Paris, utgav han

sin eksklusive monografi «Traité practique e Théorique de la lèpre». Her er 11 av de norske

pasientene representert med fotografier.

Leloir hadde ikke mer enn forlatt Bergen før Armauer Hansen lot de samme pasientene fotografere.

De ble stilt opp og fotografert på nøyaktig samme måte som da Leloir lot dem fotografere.

Poseringen, lyset og avstanden mellom kamera og pasient var nøyaktig make. Høyst sannsynlig var

det fotografen Marcus Selmer som ble satt på oppdraget (Sandmo 2006).

Man må anta at dette var et av de første forsøkene på å standardisere fotografering av en medisinsk

tilstand her i landet.

   

Referanser

Sandmo, S. (2006). Portaraits of disease Leprosy in Norway and the invention of photography.

Leprosy. Y. Nedrebø. Førde, Selja Forlag a/s: 51.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar