søndag 15. mars 2009

Lennart Nilssons fotoutstilling er demontert og nedpakket til transport.

Fredag 13.mars fra kl. 12 - 18 deltok følgende frivillige.
Roderick Ewart IFF
Arthur Sand IFF
Jan Unneberg IFF
Ellen-K Syverstad NRF
Arne Knudsen NFF
Tevje Akerø NFF
På vegne av IFF takker jeg de frivillige som stilte opp.
Roderick Ewart
leder
Institusjonsfotografenes forening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar