tirsdag 14. april 2009

Velkommen til møte i Norsk fotohistorisk forening


Tid: 16. april kl 18:00
Sted: Nasjonalbiblioteket, Solli plass, Oslo


Program:

Roger Erlandsen

Daguerreotypiet i Norge 1840-1860

Daguerreotypi er navnet på den dominerende bildetypen i fotografiens barndom. Teknikken - bildene er laget på forsølvede kopperplater - har navn etter oppfinneren franskmannen J.M. Daguerre (1787-1851). Vi feirer fremdeles lanseringsdatoen 19. august 1839 som fotografiets fødselsdag. De første bildene kom til Norge allerede i 1840. Teknikken la grunnlaget for fotografyrket og ble enerådende frem til siste halvdel av 1850-årene. Bildene fra perioden er stort sett portrett, andre motiver er svært sjeldne i Norge. Daguerreotypiene har med sin store oppløsning og intime karakter stor fascinasjonskaft selv for en nåtidig betrakter. De ble da også omtalt som «speil med hukommelse».

Erlandsen vil i sitt foredrag presentere perioden i hele sin vide historiske sammenheng; teknisk, billedmessig, profesjonshistorisk og sosialt, fra de første avismeldinger om oppfinnelsen til perioden ebbet ut og en ny teknologi overtok og løste daguerreotypiets innebygde begrensninger. Han vil vise originaler og presentere en rekke ikke tidligere offentliggjorte daguerreotypier bl.a. fra Christiania, Stiklestad, Tromsø, samt en komplett oppdatert liste over de daguerreoypistene som har vært virksomme i Norge. Metodiske spørsmål bl.a. kildemessige, vil også bli berørt.

Roger Erlandsen er direktør ved Akershusmuseet og førsteamanuensis II ved HiG. Han har arbeidet med fotohistorie siden 1977 og bl.a. skrevet den første samlede fremstillingen av fotografiens historie i Norge i perioden 1840-1940.

Hanne Holm-Johnsen: Prosjekt ”Fotografiets barneår”

Fotonettverket, nettverket av arkiv, bibliotek og museum som arbeider med fotografi, har initiert et prosjekt kalt ”Fotografiets barneår”. Målsettingen med prosjektet er å kartlegge hva som er bevart av daguerreotypier, ambrotypier og ferrotypier i norske fotosamlinger. Prosjektleder Hanne Holm-Johnsen orienterer om bakgrunn, mål og fremdrift.

Vennlig hilsen

Styret i NFHF

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar