mandag 22. november 2010

WORKSHOP IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALERDen kommende workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av de mest alminnelige fotografiske materialene og digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver. Workshopen skal gi kunnskap om fotografiske teknikker/materialer, om årsaker til og prevensjon av skader - bl.a. riktig oppbevaring, håndtering, transportering, utstilling og enkelte grunnleggende praktiske konserveringsmetoder. Etter erfaringer med og tilbakemeldinger om de tidligere fem workshops er den aktuelle bearbeidet og mest mulig tilpasset målgruppen som innholder kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer samt konservatorer og konservatorstudenter. Hovedtema i bevaringsdelen i år er design av en katastrofeplan for institusjoner samt håndtering av vann- og brannkatastrofer.
Begrenset antall plasser.

Vennlig hilsen
Preus museum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar