onsdag 18. mai 2011

Fotograflærling – Tromsø Museum


Fotograflærling – Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø

Søknadsfrist: 09.06.11
Søknaden merkes: ref. 2011/2315

Fotograflærling søkes til Tromsø Museum - Universitetsmuseet med oppstart september 2011.

Arbeidsoppgaver vil være: gjenstandsfotografering, dokumentasjonsfotografering, portrettfotografering, digital billedbehandling, analog fremkalling og kopiering, arkivering.

Det kreves 2-årig videregående skole med media og kommunikasjon eller tilsvarende. Det vil bli lagt vekt på grunnleggende fotografiforståelse.

Lønn etter Statens regulativ for lærlinger, kode 1362.

Nærmere opplysninger ved fotograf Mari Karlstad, tlf. 77 64 57 60, e-post: Mari.Karlstad@uit.no

Søknad sendes elektronisk via ”Søk stillingen” på denne siden.

I tillegg sendes søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester samt 5 fotografier (fotografier kan sendes som cd, lysbilde eller papir) til:

Tromsø Museum - Universitetsmuseet
9037 Tromsø.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må være innlevert innen søknadsfristen. Referanser oppgis.

Generelt: Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid og lignende kan rettes til telefonreferansen i annonsen.

På bakgrunn av et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Universitetet er IA-virksomhet og vil forsløe å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personalopplysninger som avgis søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25.2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet. 

UNIVERSITETET I TROMSØ
9037 TROMSØ

Om stillingen

Søknadsfrist 09.06.2011
Arbeidsgiver Universitetet i Tromsø
Nettside http://www.uit.no
Kommune Tromsø
Jobbnorge-ID 75230

Om søknader

Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på Jobbnorge.no
Du må fylle ut: Standard CV
Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar