onsdag 23. mai 2012

Ledig stilling som fotoarkivar


Ledig stilling som fotoarkivar

Det er ledig stilling som fotoarkivar, med ansettelse i Haugalandmuseene. Det opprettes en prosjektstilling for å styrke fotoarbeidet ved museene i Rogaland. Stillingen inngår som en del av satsingen på samlingsforvaltning og fellestjenester i Rogaland fylkeskommune.Museene i Rogaland har store historiske fotosamlinger med forskjellig fotomateriale. Stillingen skal ha alle regionmuseene i Rogaland som sitt arbeidsområde, med Haugesund som fast arbeidsplass.
Fotoarkivaren har hovedansvaret for å styrke fotoarbeidet innen forvaltning og formidling. Innen forvaltning skal fotoarkivaren utvikle kompetansen på museene, bidra til økt kvalitet og samordning, videreutvikle gode rutiner og standarder for katalogisering og digitalisering, bidra til pågående kartlegging og planarbeid samt delta aktivt i det eksisterende fylkesfotonettverket.
Fotoarkivaren skal yte teknisk hjelp til digitalisering av foto for de fem regionmuseene og Norsk Oljemuseum. Innen formidling skal museene bistås med nettutstillinger og oppdatering av www.fotonettverk-rogaland.no.
KompetanseSøker kan ha utdanning som fotograf eller arkivar, eller tilsvarende. Søker bør ha gode kunnskaper om digital fotobehandling, fotomaterialer og kjennskap til forskjellige arkivsystemer.
KvalifikasjonerVi søker en positiv, initiativrik og engasjert medarbeider med evne til å arbeide effektivt med faglig høy kvalitet, både selvstendig og i samarbeid med andre. Det vil bli lagt stor vekt på søkerens personlige egenskaper. Erfaring fra museumssektoren er å foretrekke. Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Søker må ha bilsertifikat og disponere egen bil.
Lønn etter avtale. Tiltredelse etter avtale. Haugalandmuseene er medlem av HSH og følger gjeldende lønnstariff for museene. De ansatte er innmeldt i pensjonskassen KLP.
Send skriftlig søknad med CV og referanser. Innsendte vitnemål og attester blir ikke returnert.
Søknad sendes Haugalandmuseene, Pb. 246, 5501 Haugesund eller tilpostmottak@haugalandmuseene.no
Søknadsfrist 2. juni 2012.
KontaktpersonDirektør Mads Ramstad, tel 52 70 93 60

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar