fredag 11. januar 2013

Innkalling til generalforsamling i Institusjonsfotografenes foreningTid: søndag 10.mars 2013
kl. 14:00
i Trondheim


Dagsorden:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to til å undertegne protokollen
  3. Godkjenning av dagsorden/innkalling
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Kontingent
7.  Budsjettforslag
8.  Innkomne forslag
9.  Valg av styre og regionskontakter 
            10. Valg av valgkomité
11. Valg av revisorer


Styret 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar