torsdag 14. februar 2019

Ledig stilling
Fotograf / fotoarkivar

Arbeidsgiver
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Stillingstittel
Fotograf / fotoarkivar
Sted
Leikanger
Frist
28.02.2019
Varighet
Prosjekt

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har frå 1. april 2019 ledig ei 10 månaders prosjektstilling som: Fotograf / fotoarkivar
Hovudformålet med fylkesarkivet sitt fotovernarbeid er innsamling, sikring og formidling av kulturhistoriske fotografi frå Sogn og Fjordane. I bevaringsarbeidet samarbeider vi tett med kommunar, museum, bibliotek og frivillig sektor. Fylkesarkivet forvaltar store fotosamlingar frå fylket og har også omfattande publikumstenester for foto på Internett.

Prosjektstillinga er knytt til prosjektet «Fotoarkivet etter fotograf Elen Loftesnes». Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere digitalisering og registrering av historisk fotomateriale frå Elen Loftesnes sitt arkiv. Det kan bli høve til forlenging av stillinga i samband med moglege digitaliseringsprosjekt på audiovisuelt arkivmateriale. Den som vert tilsett må ha førarkort.


Du må ha:
 • Fotografutdanning på vidaregåande- eller høgskulenivå
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Datakunnskap innan bildehandsamingsverktøy

Vi vektlegg:
 • Kunnskap og interesse for kulturhistorie og -vern
 • Erfaring frå fotobevaring i arkiv eller museum
 • Stor arbeidskapasitet, resultatorientering og systematikk
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og saman med andre
 • Evne og ynskje om å tileigne seg kunnskap innanfor eit omfattande fagfelt
 • Erfaring med bevaring og/eller produksjon av levande film

Vi kan tilby
 • Løn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsstad: Leikanger

På heimesida vår: www.fylkesarkivet.no finn du meir informasjon om fylkesarkivet. 
Søknad sender du ved å bruke elektronisk søknadsskjema du finn under ledige stillingar på www.sfj.no.
Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil bli orientert om dette på førehand. Kopi av vitnemål og attestar tek du med deg til eit ev. intervju.
Om arbeidsgiveren


Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveg, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og eit årleg driftsbudsjett på 3 mrd. kroner.
Sektor
Offentlig
Sted
ASKEDALEN 2,
6863 Leikanger
Bransje
Arkiv og bibliotek
Stillingsfunksjon
Foto, lyd og lys,
Arkivar og bibliotekar

Nøkkelord

foto, fotograf, arkivar, fotoarkivar


FINN-kode
140269626
Sist endret
13. feb 2019 14:15

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar