mandag 6. januar 2020

IFF Årskonferanse 2020


Årskonferansen 2020 går av stabelen i Tromsø 27.-28. mars.

For dere som ønsker å bestille flybilletter i god tid, kommer litt praktisk info: 

Vi besøker:

Tromsø Museum v/Mari Karlstad: Mari forteller om prosjekter de har jobbet med, og vi blir med inn i mørkerommet og får høre om hvordan det er å kombinere det analoge med dagens teknologi. Tidligere lærling, Julia Brekmo, forteller om sin læretid på Tromsø Museum, og Nils Olav Mevatne gir oss en kort oppdatering i saken om fotograffaget (Udir vil legge ned fotograffaget som eget lærefag).

Perspektivet Museum v/Mari Hildung: «Samtidsdokumentasjon med kamera – noen erfaringer fra Perspektivet». På museets nettsider står det blant annet at: «Perspektivet Museum har markert seg som et aktivt miljø for samtidsdokumentasjon og formidling. Visning av fotografi innen den dokumentariske sjangeren er en sentral virksomhet ved museet, hvor aktuelle problemstillinger og begivenheter står i sentrum for samtale og debatt. Det er i årenes løp utviklet et bredt, internasjonalt samarbeid med byråer og fotografer.»


Norsk Polarinstitutt v/Ann Kristin Balto: «Forskningsfoto i felt». Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis, og holder til i Framsenteret. Her tar vi turen innom Antarktisutstillingen, som forteller om norsk forskningsaktivitet i Antarktis fra 1800-tallet og fram til i dag. Vi får se «To tårn - nord og sør», hvor kunstner Anne-Karin Furunes, med utgangspunkt i bildemateriale fra fotoarkivet, har laget to monumentale tårn i Lysgården, symboliserer Arktis og Antarktis. Vi blir selvfølgelig også med inn i fotoarkivet til Polarinstituttet, og får høre mer om forskningsfoto i felt!

Ottar André Breivik Anderson gir en intro av ISO/TS 19264-1: For å sikre at opptaket/digitaliseringen holder den kvaliteten en har satt som mål, kan en benytte ISO/TS 19264-1. Dette er en teknisk standard (TS) fra den internasjonale standardiserings organisasjonen (ISO). Ved bruk av denne standarden vil en kunne verifisere at opptaket/digitaliseringen har en faktisk oppnådd, optisk oppløsning på 300ppi (punkt per tomme) og at toneomfang (eksponering og gråtoneskala) og farger blir gjengitt så riktig som mulig.

Fredag starter vi ca. kl. 11.00, og avslutter dagen med en festmiddag kl. 19.30.
Lørdagen avsluttes kl. 15.00.  

Det er satt en egenandel på 800,- som dekker hotell (Thon Hotel The Edge), måltider og faglig innhold. Reisen til og fra må betales selv, men om arbeidsgiver ikke dekker dette kan du søke IFF om reisestøtte.
Om noen vil være igjen i Tromsø til søndag 29. så har vi god pris på Thon Hotel The Edge (1140,-). Den siste natta dekkes evt. av den enkelte.

Detaljert program og påmeldingsfrist/info kommer. Vi gleder oss til å reise nord!

Ellers blir det også på nyåret sendt ut en oversikt over andre kommende arrangement i regi av IFF. Stay tuned!

-Styret


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar