mandag 25. mai 2020

Digital årsmøte-innkalling IFF 2019 - Mandag 22 juni kl. 1500 - 1600

Hei

Grunna Covid-19 vart vårt planlagte årsmøte i Tromsø 28. mars avlyst.

Ny innkalling kjem her med ny dato med 4 vekers varsel:

Mandag 22 Juni frå kl. 1500 - 1600

Dette blir eit digitalt årsmøte der dere alle vil få ein ny e-post med lenke til eit TEAMS møte. Det vil ikkje være behov for å laste ned noko programvare eller slå inn nokon kode.

Sidan det ikkje kom inn andre saker enn det som var satt opp på sakslista vil vi behandle årsmøtet som fyrst planlagt. Leder, kasserer og leder i valnemda vil være tilstades samtidig i møterommet der den digitale overføringa finner stad, då etter gjeldande smittevernreglar. Til info.

Minner om årsmøtepapirer som ligger i høyre kolonne på bloggen: "Dokumenter 2020"

Håper dere alle etter forholdene har det bra!

Mvh
Styret IFF

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar