torsdag 24. september 2020

2 ledige stillinger på Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet er Norges største museum og har årlig rundt 700.000 besøkende. Vi samler og bevarer, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Museet driver forsknings- og utviklingsarbeid på samling og formidling - og har et variert utstillingsprogram som vises i våre museumsbygninger i Oslo og som vandreutstillinger i inn- og utland. Nasjonalmuseet har i dag nærmere 200 ansatte med høy kompetanse innen ulike fagområder.

Når det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo åpner, blir det et av Nord-Europas største museer. Her skal nye generasjoner kunstentusiaster skapes. Vi skal nå et større og bredere publikum, og har store ambisjoner for egeninntjening, forskningsarbeid og samarbeidspartnere. Til stillingen ønsker vi søkere som bidrar til at Nasjonalmuseet bedre speiler samfunnhets mangfold, og som styrker flerstemmigheten i det viktige samfunnsoppdraget Nasjonalmuseet har.Zsuzsanna Hlomovs-Noszlopi
Ved behov for hjelp med registrering av CV og søknad
94130783
zsuzsanna.hlomovs-noszlopi@nasjonalmuseet.no

Morten Thorkildsen
Seksjonsleder
91 86 16 74
morten.thorkildsen@nasjonalmuseet.no 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar