mandag 10. november 2008

Norske insekter i faresonen - fotoutstilling


Utstillingen åpner fredag 28. november 2008 kl. 1300
Utstillingen består av 30 store fotografier av insekter som om kort tid vil være borte dersom vi ikke lykkes i å bevare deres leveområder.

Fotografiene er tatt av Karsten Sund ved Naturhistorisk museum, og har en oppløsning og en detaljrikdom du sjelden har sett maken til. Dersom vi gjennom utstillingen kan lykkes i å få noen til å se skjønnheten i disse små, sårbare skapningene, vil vi langt på vei være fornøyd.

Bildene blir satt sammen ved hjelp av programvare til ett, skarpt bilde. De er så forstørret til 70x100 til denne utstillingen.

Artsamangfolet truet

Norges artsmangfold er truet. Særlig utsatt er arter som lever i spesielle og sårbare naturtyper. Det kan gjelde alt fra tørrenger ved kysten, til urskog og blomsterike slåttenger, eller kanskje en hul eik.
Slik natur blir stadig mer sjelden, og gjør vi ikke noe for å stoppe denne utviklingen, vil vi også i årene framover fortsette å miste arter. Insektene er godt representert blant arter som allerede er utdødd, eller som står i akutt fare for å forsvinne fra norsk natur. Det er ikke så rart når vi vet at insektene tilhører den mest artsrike dyregruppen i vår natur.

Bevaring er en utfordring

I Norge er det i dag påvist over 16 300 arter av insekter. For de fleste av disse, kjenner vi lite til deres levevis og utbredelse. Ser vi mot våre naboland, er det dessuten sannsynlig at vi har 9.000 arter som enda ikke er påvist! Å bevare dette artsmangfoldet, er en kolossal utfordring for Norge som har satt seg som mål å stanse tapet av det biologiske mangfoldet innen 2010.

Arrangør: Naturhistorisk museum i samarbeid med Artsdatabanken Kontaktperson: Geir Søli
Mobil: 936 23 396

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar