onsdag 18. februar 2009

Innkalling til generalforsamling i Institusjonsfotografenes forening

Tid: onsdag 29. april 2009
kl. 17:00 i Kristiansund

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og to til å undertegner protokollen
3. Godkjenning av dagsorden/innkalling
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Kontingent
7. Budsjettforslag
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre og regionskontakter
10. Valg av valgkomité
11. Valg av revisorer


Oppdaterte vedtekter


Styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar