tirsdag 7. desember 2010

IFF-stipendvinner 2010

Det kom inn 5 søknader til årets IFF-stipend.
Stipendkomiteen var samlet 22. november.  Det var én søknad som tidlig skilte seg ut fra de andre og som tilslutt vi i komiteen mente var en verdig vinner.

Årets vinner jobber virkelig i hundre.

Hun skriver i søknaden:
”I løpet av det siste året har vi fått vita att Universitetets foto- og tegneseksjon ved Det medisinsk- odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen kjem til å bygja ned avdelinga vår ved at det ikkje vert tilsett nye, når nokon av oss går sluttar/går av. Sett i lys av dette kjennest det ekstra viktig at vi får skreve historia til avdelinga, som vaks fram av at fotograf Franz Blaha vart engasjert for medisinsk fotografering alt på 30-talet”

Hennes prosjekt går ut på at det skal samles inn materiale og nedtegnes en historie om fotografer og illustratører på institusjonene. Det skal samles inn fotografier, illustrasjoner og 16-mm filmmateriale, og det skal i tillegg gjøres intervjuer med pensjonert fotograf Alf Petter Andersen og hans medarbeider fru Fauskanger som begge har jobbet ved Haukeland universitetssykehus i mange år.

Målet med arbeidet er å sette lys på historien, formidle dette videre og vise omverdenen at ryktet om ”vår” død i høyeste grad er overdrevet.

Haukeland universitetssykehus fyller 100 år i 2012 og derfor er dette en fin anledning til å presentere historien om institusjons- fotografen og illustratøren.
Vinner av årets stipend jobber ved foto- og tegneseksjon ved Det medisinsk- odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Før jeg avslutter vil jeg på vegne av IFF-stipendkomitén takke alle som har sendt inn søknad og håper det kommer inn enda flere neste år!

Damen som jobber i hundre heter Anne Sidsel Herdlevær.

Gratulerer med årets IFF-stipend pålydende 20.000 kroner!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar