mandag 3. januar 2011

Vikar museumsfotograf

Stiftelsen Lillehammer museum er et konsolidert museum som er organisert som et konsern med 5 selvstendige avdelinger: Maihaugen, Spesialmuseene som omfatter Aulestad, Bjerkebæk, Postmuseet og Norges Olympiske museum (NOM), Kommunikasjonsavdeling, Organisasjonsavdeling og Senter for immateriell kulturarv (inkl. Norsk handverksutvikling – NHU). Lillehammer museum inkluderer også Samtidsnett, Handverksnett og Opplandsarkivet. Stiftelsen har ca 90 fast ansatte og har rundt 200 000 besøkende i året.
Lillehammer museum er et kulturhistorisk museum og en vitenskaplig institusjon som har som formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner, fortrinnsvis fra tiden etter reformasjonen. Museet legger bl.a. vekt på fagfeltene hus og hjem, byggeskikk, håndverk, folkekunst, litteratur, idrett, kommunikasjon og posthistorie og har store samlinger arkiv-, foto- og biblioteksmateriale innen de ulike fagfeltene.

STILLINGSBESKRIVELSEVi søker vikar for vår museumsfotograf i 100% stilling til og med 31.12.2011.
Arbeidsoppgaver* Digital bildebehandling
* Fotobevaring
* Kundebehandling
* Elektronisk fotoregistrering
* Vedlikehold arkiver
* Utstillings- og publikasjonsarbeid
Kvalifikasjoner
* Fagbrev. Relevant erfaring kan kompensere for manglende fagbrev
* Erfaring med bildebehandling, manuelt og elektronisk
* God kjennskap innen kulturhistorie kan være en fordel
Egenskaper
* God arbeidskapasitet og kommunikasjonsevne
* Serviceinnstilt
* Systematisk og ansvarsbevisst
* Må trives i hektisk miljø
Lønn i henhold til museumsoverenskomsten og medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Nærmere opplysninger ved direktør Gaute Jacobsen,
tlf. 61 28 89 46, e-post: gaute.jacobsen@maihaugen.no
Søknadsfrist: 17. januar 2011.Elektronisk søknad må benyttes.
Elektronisk søknad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar