tirsdag 5. juni 2012

IFFs styre 2012

Foto:Thor Andre Ellingsen

IFFs styre 2012  fra venstre Jan Unneberg (vara) Mekkonen Wolday (styremedlem) Britt Myhrvold (kasserer) Irene Heggstad (sekretær) Roderick Ewart (leder valgt for 2 år) Åge Hojem (nestleder) Per Solrud (styremedlem)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar