mandag 20. januar 2014

Innkalling til generalforsamling i Institusjonsfotografenes forening


Tid: torsdag 13.mars 2014
kl. 17:00
på Fotografiens hus i Oslo


Dagsorden:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to til å undertegne protokollen
  3. Godkjenning av dagsorden/innkalling
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Kontingent
7.  Budsjettforslag
8.  Innkomne forslag
9.  Valg av styre og regionskontakter 
            10. Valg av valgkomité
11. Valg av revisorer

Styret

Last ned

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar