mandag 8. september 2014

Ledig fotografstilling

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Avdelingsingeniør foto- og videotjenester
Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (AHUS).  Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs desidert største institutt med ca 900 ansatte medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF), og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Organisasjonskarthttp://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/organisasjonskart/
Vi jobber i stor grad utadrettet mot klinikker, avdelinger og forskningsmiljøer med lokalisering på flere sykehus. Mange av våre ansatte har ansettelsesforhold i både sykehus og universitet, og dette bidrar til kompleks samhandling i grenseflaten mellom to store organisasjoner med i noen grad ulike systemer og regelverk.
Det er ledig stilling som avdelingsingeniør (SKO 1085) ved Foto- og videotjenesten. Vi søker en kreativ og serviceinnstilt person med fotofaglig bakgrunn og kjennskap til grafisk design. Vi søker deg som har genuin interesse for å arbeide i en faglig sterk og effektiv serviceavdeling for medisinsk forskning og undervisning.
Foto- og videotjenesten er en serviceavdeling under Institutt for klinisk medisin, en grunnenhet ved Det medisinske fakultet. Avdelingens oppgave er å yte fototeknisk og illustrasjonsmessig service i tilknytning til forskning, undervisning og formidling. Avdelingen har i dag tre ansatte og er lokalisert på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.
Arbeidsoppgaver
 • Fotografering (pasienter, operasjoner, portrett, grupper, utstyr  m.m)
 • Skanning og reprofotografering til trykk og presentasjoner
 • Elektronisk bildebehandling
 • Utforming av vitenskapelige postere
 • Utforming av grafiske figurer
 • Videofilming ved behov
 Kvalifikasjoner
 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Relevant realkompetanse, eventuelt i kombinasjon med fagbrev, kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Gode tekniske ferdigheter med bl.a.:
  • Bred erfaring innen fotografi og kjennskap til videofilming.
  • Grunnleggende kunnskaper i elektronisk bildebehandling i Adobe Photoshop og Lightroom.
  • Kompetanse innen design ved bruk av Adobe Indesign og Adobe Illustrator.
  • Generelt god datakunnskap.
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra liknende arbeid vil bli vektlagt. Søker kan bli bedt om å legge frem arbeidsprøver.
 Personlige egenskaper
Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, er initiativrik og kan jobbe selvstendig.
Vi tilbyr
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønnstrinn: ltr 47 - ltr 57 (kr 409 700 - kr 474 500) avhengig av kompetanse.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger, bla. a.
 • Fleksitid, med sommertid 15.05 til 14.09
 • Trening i arbeidstiden
 • Seniorpolitikk
Følgende vedlegg skal legges ved den elektroniske søknaden:
 • Søknadsbrev
 • CV med referanser (fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)
 • Vitnemål
Det vil bli avholdt intervju med aktuelle kandidater.
UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Universitetet i Oslo ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 28.09.2014
 • Tiltredelse:
 • Etter avtale
 • Arbeidssted:
 • UiO, Rikshospitalet
 • Referansenummer:
 • 2014/8974

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar