mandag 27. april 2015

Ledig stilling - Fotoarkivar

Kuben - Aust-Agder museum og arkiv

Parkveien 16 
4838 ARENDAL 
Telefon: 37 01 79 00Web: www.kubenarendal.no
KUBEN er en del av Aust-Agder museum og arkiv (AAma), og eies av Aust-Agder fylkeskommune og alle kommunene i Aust-Agder. I 2014 tok vi i bruk et nytt og moderne arkivog museumsbygg på 10 500 m2. Vi holder til på Langsæ i Arendal.

Fotoarkivar

AAma er fylkets fagorgan i arkiv- og museumsfaglige spørsmål. Arkivavdelingen består av 14 dyktige medarbeider som arbeider
med ulike fagfelt innen arkiv: offentlige arkiv, privatarkiv og foto. Ved arkivavdelingen på Kuben er det ledig 100% fast stilling som
fotoarkivar.

SØKNADSFRIST: 10.05.2015

Søknad med CV sendes elektronisk til postmottak@aaks.no
Stillingsnummer: 0906-2015-04-59 (Oppgis ved kontakt med NAV)Kilde: NAV ServicesenterMedium: FædrelandsvennenAnnonsert: 23.04.2015

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar