mandag 8. april 2019

Årsmøteinnkalling 2019


Innkalling til årsmøte i IFF

Tid: Fredag 14.juni kl: 12.30Sted: Foto.no,
Dronning Eufemiasgt. 120191 Oslo                                                                     

På grunn av inneklemte dager, andre konferanser og oppussing av lokaler har styret i år valgt å legge årsmøte i forkant av årets store sommertur i juni. Dette er ikke i henhold til vedtektene som sier innen mai og vi ber om tilgivelse for dette.Forslag til dagsorden må være styret i hende innen 14.05.2019. Sakspapirer vil bli sendt på e-post til alle medlemmene.

Dagsorden:
                                    1. Valg av møteleder
                                    2. Valg av referent og to til å undertegne protokoll
                                    3. Godkjenning av dagsorden og innkalling
                                    4. Årsmelding
                                    5. Regnskap
                                    6. Budsjettforslag
                                    7. Innkomne forslag
                                    8. Valg av styre
                                    9. Valg av valgkomité
                                    10. Valg av revisor


Etter årsmøtet blir det et medlemsmøte med foredrag. Foredragsholder vi bli annonsert senere.


Styret
Oslo 10.04.2019

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar