mandag 16. november 2020

Høringssvar

 Hei!

Det er gledelig å se mange gode høringssvar og sterke argument for å beholde fotograffaget på Vg3. Ønsker rette en spesiell takk til alle som sendte høringssvar og ellers har deltatt i prosessen, som har pågått i over to år.  Dette har vært et godt samarbeid mellom bl.a IFF, NFF, OFS, Foto-Norge og NN. Øystein Horgmo har vært en aktiv støttespiller på møtene med Udir og min "høyre hånd" i IFF. Preus Museum leverer også et svært godt innspill og jeg vil anbefale dere å se gjennom høringssvarene: Skroll litt ned på denne linken for å se svarene.

https://hoering-publisering.udir.no/1238/uttalelser?fbclid=IwAR2fM9gmzNaCmQ-7YQlyxi6ol1YWkpKxCEtVWa_sVgL2JdTsBcge4B7AONI

NB: Vi jobber nå for politisk støtte, men utfallet i denne saken er uavklart. Allerede i 2018 ble det fattet et vedtak om å legge ned fotograffaget og vi sliter ennå med det.

Nils Olav

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar