fredag 13. november 2020

Oppfordring til å sende høringssvar for å bevare fotofaget på Vg3 (frist førstkommende søndag)

Både institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner kan sende høringssvar når det gjelder høringen. Fristen er førstkommende søndag: https://hoering-publisering.udir.no/1238/uttalelser


Vi har stilt Melby (kunnskapsministeren) spørsmål, men hun kommer oss dessverre ikke tilstrekkelig i møte. Derfor jobber vi nå for å sikre politisk støtte.  
Her er link til siste spørsmål og svar fra Melby som SV stilte på vegne av IFF og NFF: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82022
Her er en link til det første spørsmålet vi stilte Melby: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=81675 


Vi ønsker at fotografer og institusjoner sender høringssvar for å unngå at fotofaget på Vg3 legges ned. 
Høringsskrivet felles for IFF, NFF, NN og OFS.
Vi ønsker å motvirke at fotofaget på Vg3 blir lagt ned og sikre at det videreføres. 
Du står fritt til å klippe og lime fra vedlagt dokument, fra info på linkene eller skrive en egen tekst.


"Nei" blir riktig på de fleste svarene pga vi ikke ønsker at dette nye faget skal spise opp fotofaget. Grunnen er at det nye faget nesten ikke inneholder foto. Vi ønsker å videreutvikle det eksisterende fotograffaget på Vg3. Hvis du ikke har noen synspunkt kan du evt laste inn vedlagt dokument som svaret på spm 1, og viser til spm 1 på de senere punktene. Men, jeg er sikker på at mange har flere gode innspill.


Videresend gjerne til andre som du mener har interesse av å svare!Vennlig fotohilsen
Nils Olav
Institusjonsfotografene

99792326

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar