mandag 6. oktober 2008

IFF stipend vedtekter

1. IFF - stipendet har til hensikt å muliggjøre faglig utvikling gjennom økonomisk støtte til kurs, studiereiser eller arbeidsprosjekter.

2. Stipendet skal bestyres av en stipendkomité bestående av 2 faste medlemmer og ett medlem fra IFFs styre. De to faste medlemmene velges for 3 år. Styremedlemmet hvert år. Stipendkomiteens avgjørelse er endelig.

3. Stipendet deles ut en gang pr. år. Stipendets størrelse fastsettes av årsmøtet. Stipendet lyses ut på IFFs nettside og per e-post til medlemmene med minimum 4 ukers søknadsfrist. Stipendet kan deles ut til en eller flere prosjekter. Stipendet kan overføres til påfølgende år. Stipendmottaker offentliggjøres på IFFs julemøte.
4. Alle vanlig medlemmer av IFF kan søker stipendet, med unntak av stipendkomiteens medlemmer.
5. Stipendet kan bare tildeles en og samme fotograf to ganger og da med minst 5 års mellomrom.

6. Prosjekt eller prosjekter som tildeles IFFs stipend må gjennomføres innen 18 måneder etter tildeling. Stipendmottaker kan søke IFFs om forlengelsen av tidsramme 18 måneder. IFF kan kreve tilbakebetaling av stipendet hvis prosjektet ikke fullføres uten gyldig grunn. Dette avgjøres av IFFs styre.

7. Den som mottar stipendet forplikter seg til å skrive en oppsummering av ferdigstilt prosjektet til IFFs styre og holde et foredrag på et av IFFs medlemsmøter. Senest 18 måneder etter mottatt stipend. Gi IFF rett til eventualt nettpublisering og i andre medier vederlagsfritt.

8. Skriftlig søknad må inneholde:
En kort presentasjon av den eller de som søker.
En detaljert beskrivelse av hva stipendet er tenkt brukt til.
Et enkelt kostnadsoverslag.
En framdriftsplan som er innen for 18 måneder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar